Trồng và chăm sóc trong 3 năm để cây cà phê ra hoa kết trái.