COLD DRIP


Chuẩn bị và căn chỉnh tỉ lệ pha cà phê


                        Pha cà phê lạnh Cold Drip với nước đá.

Bước 1: Chuẩn bị

    Cỡ xay của cà phê Cold Drip thô như hạt đường tinh luyện.

Bước 2: Điều chỉnh van nhỏ giọt

       Điều chỉnh van nhỏ giọt để thay đổi độ chiết xuất của cà.

Bước 3: Chờ đợi

           Thưởng thức cà phê lạnh với cách pha Cold Drip.(Sưu tầm từ Internet)